Tankesmedjan Agenda söker verksamhetsledare

15.01.2016 kl. 14:17
Positionen som verksamhetsledare för Agenda erbjuder enastående erfarenheter samt möjligheten att bygga upp samt utveckla en nystartad liberal tankesmedja.

Heltidsanställningen, på Simonsgatan 8 i Helsingfors, är tidsbunden till två år med möjlighet till förlängning. Arbetsspråken är svenska, finska och engelska.

Arbetet inleds så snart som möjligt.

Din fritt formulerade ansökan med meritförteckning och löneanspråk vill vi ha senast den 29 januari per e-post till magnus.oster@bildningsforbundet.fi. Skriv “verksamhetsledare“ i ämnesraden. 
Tilläggsuppgifter: Magnus Öster, 050 557 2725
eller tankesmedjans ordförande Carl Haglund, carl.haglund@sfp.fi.

Verksamhetsledarens arbetsbeskrivning:

  • Leder och koordinerar Tankesmedjan Agendas verksamhet.
  • Fungerar som sekreterare för styrgruppens möten och bereder samt verkställer styrgruppens beslut.
  • Är den huvudsakliga kontakten mellan potentiella skribenter och pågående utredningars ansvariga redaktörer.
  • Har helhetsansvar för att överenskomna utredningar utkommer och förverkligande kring deras publicering.
  • Utvecklar tankesmedjans verksamhet och håller kontakt med andra likasinnade aktörer.
  • Har tillsammans med Bildningsförbundets direktör ansvar för tankesmedjans ekonomi.
  • Personen ska ha tidigare erfarenhet av att göra utredningar samt ha kunskap och intresse kring samhälleliga frågor.

 
 
Svenska Bildningsförbundet