Perspektiv på vårdreformen

17 Januari 2017 kl. 18.00–20.30

 

Tankesmedjan Agenda ordnar den 17.1.2017 ett seminarium kring vårdreformen i Wilhelmsdal i Ingå. Tankesmedjan gav under år 2016 ut en rapport med rubriken "Perspektiv på vården i verkligheten". Agendas rapport belyser social- och hälsovårdsreformen ur flera olika perspektiv. Hur kommunerna påverkas av vårdreformen samt hur läget ser ut i Nyland diskuteras också under seminariet.

PROGRAM:

Perspektiv på vårdreformen - bakgrund till och sammanfattning av Agendas rapport.
Linnéa Henriksson, forskare, Åbo Akademi

Hur påverkar vårdreformen kommunerna?
Sandra Bergqvist, sakkunnig, Kommunförbundet

Nuläget i Nyland gällande landskapsreformen & diskussion.
Thomas Blomqvist, riksdagsledamot och ledamot i styrelsen för Nylands förbund

Tankesmedjan Agenda bjuder på en saltbit.
Du kan anmäla dig via den här länken.

Rapporten hittar du här.

Här kan du läsa hur HNS vd Aki Lindén ser på vårdreformen: 

 

Välkommen!
Mattias Fagerholm
verksamhetsledare, Agenda
mattias.fagerholm@tankesmedjan.fiPlats
Wilhelmsdal
Ola Westmans allé, Ingå