Yrkesutbildningen reformeras - vad innebär det i p

11 Maj 2017 kl. 17.00–19.00

Individuella studiestigar, slopandet av separat vuxen- och ungdomsutbildning, möjlighet att inleda studierna året om, mera inlärning ute i arbetslivet och nytt finansieringssystem. Yrkesutbildningen står inför den största reformen någonsin, hur ser framtiden ut för yrkesutbildningen på svenska?

Kom och lyssna på synpunkter från olika delar av svenskfinland och delta i diskussionen om yrkesskolereformen.

I diskussionen medverkar:

Lena Johansson, rektor, Axxell

Harriet Ahlnäs, rektor/vd, Yrkesinstitutet Prakticum

Rabbe Ede, direktör, Optima

 

Som moderator fungerar Mikaela Nylander, riksdagsledamot och ordförande för SFP:s utbildningspolitiska utskott.

 

Vi inleder kl. 17 med kaffeservering och seminariet börjar 17.30. Med tanke på serveringen får du gärna anmäla dej på förhand senast 08.05.2017: https://www.lyyti.in/yrkesutbildning

 

Du kan också följa med vår live-streaming på sidan:

 Plats
Hörnet
simonsgatan 8 a
00101 Helsingfors