Rapportlansering - Tre myter om familjeledigheter

24 Oktober 2017 kl. 11.00–13.00

Välkommen till tankesmedjan Agendas lansering av rapporten "Tre myter om familjeledigheter".

Program:

Specialforskare Anneli Miettinen från Befolkningsförbundet presenterar rapporten ”Tre myter om familjeledigheter - en jämförelse av föräldraledigheterna i Norden.”

I rapporten jämförs systemen för föräldraledighet i de nordiska länderna. Vilka erfarenheter kunde vi dra nytta av då föräldraledigheterna reformeras i Finland?

Rapporten kommenteras av familjeminister Annika Saarikko, SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson samt Heidi Schauman, chefsekonom på Aktia och Maria Kaisa Aula, från programmet för utveckling av barn- och familjetjänster.

Rapporten har utarbetats i samarbete med Befolkningsförbundet.

Också en handfull experter har bidragit med texter till rapporten. Utgående från sitt perspektiv ger de sin syn på i vilken riktning föräldraledigheterna borde utvecklas.

Tankesmedjan Agenda bjuder på lunch efter lanseringen. Med tanke på trakteringen är det önskvärt att man anmäler sig på förhand.

Anmälningslänk: https://www.lyyti.in/familjeledighet

Rapporten kan laddas ner på www.tankesmedjan.fi

Du kan följa lanseringen live på Svenska Bildningsförbundets Facebook-sida.

Välkommen!

Mattias Fagerholm, verksamhetsledare, tankesmedjan AgendaPlats
Svenska Bildningsförbundet
Simonsgatan 8
00100 Helsingfors