Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Aktuellt

62966_t.jpg

Trots utmaningarna, växer Afrika i snabb takt

Africa Liberal Network (ALN) är den största anslutningen av liberala partier i Afrika och har nyligen hållit sin årliga kongress. I år hölls kongressen i Ghana och temat var ekonomi och tillväxt i Afrika. Afrika är en växande kontinent med enorm potential men med grundläggande utmaningar. Utmaningar som fattigdom, infrastruktur, fri rörlighet, korruption, bristen på jobb och förvaltandet av den ekonomiska tillväxten hindrar kontinenten att uppnå sin fulla potential.
62953_t.jpg

”Hotet för Sverigedemokraterna marginellt – vinner på att visa sig rumsrena”

Populistforskare Ann-Cathrine Jungar säger i en intervju för tankesmedjan Agenda att splittringen inom SD kan gynna partiet.
62874_t.jpg

Erasmus+ och en budgetram med europeiskt mervärde

Just nu manglas den fleråriga budgetramen för 2021 framåt och det finns ambitiösa planer för bl.a. satsningar på forskning och utbildning. Efter en eventuell Brexit kommer EU:s framtida budget att ha ett stort hål att fylla och nu påpekas vikten av europeiskt mervärde.

Evenemang

Inga händelser på kommande

Sociala medier

 

Publikationer