Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Ansökningstiden till Ledarskapsakademins följande program öppen 05.04 - 26.04.

Vill du fördjupa dig i samhällsfrågor, skapa nätverk och utvecklas till en god ledare och samhällspåverkare? Vi söker dig, driftig, tvåspråkig och i åldern 25-32 år till vår utbildning som startar i höst. Ledarskapsakademin erbjuder utbildning i ledarskap, kunskap och insikter i aktuella samhällsfrågor och kontakter till dagens samhällspåverkare. Alumnverksamheten  erbjuder alla som gått i kursprogrammen ett värdefullt nätverk, samt möjlighet att delta i olika evenemang och utbildningar.

Ansökan görs via Ledarskapsakademins hemsida. Mera info hittar du här:  www.akademin.fi, samt på på Facebook, Instagram och LinkedIn. Aktuellt

63326_t.jpg

Den 24 åriga markreformen i Sydafrika

Markreformen skulle stöda utvecklingen på landsbygden och göra upp med de gamla orättvisorna. Tanken var och är viktig men tyvärr är markreformens framgångssaga ännu oskriven och nu går debatten het om hur frågan ska framskrida.
63289_t.jpg

Tyskland – Europas gammalmodiga ekonomiska motor

Tyskland, hemmet för den europeiska centralbanken (ECB), är ett land där invånarna följer reglerna och kommer i tid, systemen är utvecklade och välfungerande och ekonomin blomstrar. Verkligheten överraskar de flesta då de anländer till Tyskland. Hur är det möjligt att en av världens starkaste ekonomier, är så ekonomiskt outvecklad? Tyskland är ett tydligt bevis på att ett land inte behöver ha de modernaste ekonomiska systemen, för att bli en av världens starkaste ekonomier.
63248_t.jpg

Riksdagsvalet 2018, en riktig rysare?

Valåret har kört igång på allvar i Sverige. Debatten hårdnar i takt med att partiernas valmaskinerier accelererar och opinionsmätningarna fluktuerar ständigt. Det kan redan nu konstateras att bli en jämn kamp mellan blocken, där varken de Rödgröna eller alliansen har ett speciellt stort övertag. Allt tyder på tuffa regeringsförhandlingar inkommande höst.

Evenemang

Tor
5.4
12:58

Ansök nu till Ledarskapsakademins följande program

Sista ansökningsdagen är 26.04!

Sociala medier

 

Publikationer