Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Ted Urho ny verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda

 

PeK Ted Urho, 38, har valts till ny verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda. Han kommer närmast från Svenska Yle där han verkat som redaktör och programledare.

"Jag ser framemot att fortsätta jobba med samhällsfrågor ur ett lite annat perspektiv", säger Urho som främst jobbat med nyheter och aktualiteter på Yle.

Tankesmedjan Agenda är en liberal tankesmedja med en stark nordisk och europeisk förankring.

"Vi lever i ett allt hårdare samhällsklimat, med kraftiga nationalistiska strömningar där språk- och andra minoriteter diskrimineras och åsidosätts. Jag vill vara med och skapa en plattform för diskussion där demokrati, rättvisa och jämlikhet är ledord", säger Ted Urho.

Beslut kring vilka ämnen Agenda jobbar med fattas av styrgruppen.

"Politisk relevans, kvalitativa rapporter och stark anknytning till befolkningens vardag är ledstjärnor i vårt arbete. Finlands ska bli världens mest barnvänliga land. Det kommer också synas i Agendas verksamhet under 2019", säger Anna-Maja Henriksson som leder styrgruppen.

Agenda inledde sin verksamhet år 2016 och har sedan dess gett ut ett flertal rapporter och publikationer om bland annat språkfrågan i Finland, familjeledigheter och populismen i Norden.

"Nu är det dags att växa och nå en större publik. Agenda är starkt närvarande i regionerna genom olika evenemang som på årsbas samlat flera tusen deltagare. Nu ska vi ytterligare stärka den digitala närvaron. Där kommer Teds breda kunskap inom det ombytliga mediafältet in", säger Magnus Öster, direktör för Svenska Bildningsförbundet.

Agendas tidigare verksamhetsledare har övergått till annan tjänst och Ted Urho inleder sitt arbete vid årsskiftet.

 

Ytterligare information:

Ted Urho 050 544 7730

Anna-Maja Henriksson 050 5122 377

Magnus Öster 050 5572725

66823_t.jpg

May fights to survive another day as PM, but what is going to happen?

The parliament was supposed to vote on the deal on 11 December. Mrs May realised that the governments deal was unlikely to pass in the parliament and because of that she withdrew the bill from the parliament and pushed the vote until an uncertain time. Currently there is no sign of the vote happening before Christmas. Downing Street has not informed when the vote will take place, but the government has promised that it will happen before the 21 January.
62953_t.jpg

”Hotet för Sverigedemokraterna marginellt – vinner på att visa sig rumsrena”

Populistforskare Ann-Cathrine Jungar säger i en intervju för tankesmedjan Agenda att splittringen inom SD kan gynna partiet.
61394_t.jpg

Finns Blå framtid efter riksdagsvalet?

Populistforskare Ann-Cathrine Jungar förutspår en mörk framtid för gruppen Blå framtid som bröt sig ut ur Sannfinländarna i somras. I en intervju för tankesmedjan Agenda säger Jungar att frågan är om grupperingen lyckas knipa några mandat i riksdagsvalet 2019.

Evenemang

Inga händelser på kommande

Sociala medier

 

Publikationer