Svenska Bildningsförbundet sammanför den finlandssvenska och tvåspråkiga befolkningen, främjar en levande bildningsverksamhet och en konstruktiv samhällsdiskussion. Förbundet befrämjar förståelsen för det internationella samfundet och för den europeiska integrationsutvecklingen.

Svenska Bildningsförbundet ordnar kurser, seminarier och konferenser, organiserar studiecirkel- och annan utbildningsverksamhet. Bildningsförbundet bygger nätverk mellan olika intressent- och kunskapsgrupper som delar förbundets målsättningar.

Svenska Bildningsförbundets verksamhet indelas i fem verksamhetsområden: ordinarie utbildning och seminarieverksamhet, tankesmedjan Agenda, Liberal praktik och Ledarskapsakademin samt samarbetsprojekt. Dessa verksamhetsområden verkar under Svenska Bildningsförbundet.

Ted Urho ny verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda

PeK Ted Urho, 38, har valts till ny verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda. Han kommer närmast från Svenska Yle där han verkat som redaktör och programledare.

"Jag ser framemot att fortsätta jobba med samhällsfrågor ur ett lite annat perspektiv", säger Urho som främst jobbat med nyheter och aktualiteter på Yle.

Tankesmedjan Agenda är en liberal tankesmedja med en stark nordisk och europeisk förankring.

"Vi lever i ett allt hårdare samhällsklimat, med kraftiga nationalistiska strömningar där språk- och andra minoriteter diskrimineras och åsidosätts. Jag vill vara med och skapa en plattform för diskussion där demokrati, rättvisa och jämlikhet är ledord", säger Ted Urho.

Beslut kring vilka ämnen Agenda jobbar med fattas av styrgruppen.

"Politisk relevans, kvalitativa rapporter och stark anknytning till befolkningens vardag är ledstjärnor i vårt arbete. Finlands ska bli världens mest barnvänliga land. Det kommer också synas i Agendas verksamhet under 2019", säger Anna-Maja Henriksson som leder styrgruppen.

Agenda inledde sin verksamhet år 2016 och har sedan dess gett ut ett flertal rapporter och publikationer om bland annat språkfrågan i Finland, familjeledigheter och populismen i Norden.

"Nu är det dags att växa och nå en större publik. Agenda är starkt närvarande i regionerna genom olika evenemang som på årsbas samlat flera tusen deltagare. Nu ska vi ytterligare stärka den digitala närvaron. Där kommer Teds breda kunskap inom det ombytliga mediafältet in", säger Magnus Öster, direktör för Svenska Bildningsförbundet.

Agendas tidigare verksamhetsledare har övergått till annan tjänst och Ted Urho inleder sitt arbete vid årsskiftet.

 

Ytterligare information:

Ted Urho 050 544 7730

Anna-Maja Henriksson 050 5122 377

Magnus Öster 050 5572725

65538_t.jpg

Maktskifte inom Liberal Democrats

Liberal Democrats partikongress gick av stapeln andra veckan i september. Partiordförande Sir Cable har en vision om att reformera partiet och locka till sig nya anhängare samt stoppa Brexit. Det råder dock delade åsikter om partiledarens förslag.
64738_t.jpg

Sydafrika – Afrikas koljätte

Effekterna av klimatförändringen visar sig i alarmerande takt världen över. Nästan varje dag läser vi nyheter om extrema väderförhållanden eller naturkatastrofer någonstans på planeten. Också i Sydafrika märks klimatförändringen av, regnet som borde ha fallit under vintermånaderna juni, juli och augusti har minskat och nästan uteblivit vissa år sedan 2011, vilket har resulterat i katastrofal torka i den västra Kapprovinsen där Kapstaden är belägen.
64582_t.jpg

Den gemensamma kampen mot engångsplaster

I slutet av maj kom EU-kommissionen ut med sitt förslag angående engångsplaster. Förslaget kämpar mot plast i våra hav och därför innehåller den en lista på de mest förekommande plastprodukterna som hittas på stränder och som inte går att återanvändas. Förslaget samt den redan tidigare publicerade plaststrategin strävar efter att minska mängden plast i världshaven genom att skapa striktare regler och ansvar för industrin, men också genom att förändra människors attityder gentemot engångsprodukter.

Evenemang

Inga händelser på kommande

Sociala medier

 

Publikationer